Vad innebär CNC Svarvning?

Svarvning är en spånavskiljande tillverkningsprocess som innebär att arbetsstycket roterar och en skäregg avlägsnar material för att framställa en rotationssymmetrisk form. Till skillnad från manuell svarvning, där maskinens rörelser styrs av en operatör med hjälp av vevar och spakar, tillåter CNC svarvning en mer rationell produktion där programmet kan upprepas så många gånger som det behövs. Detta möjliggör en mer komplex bearbetning och tillåter framtagning av komplicerade kurvor och ovala former som inte går att programmera enkelt för hand. Vi kan alltså tack vare våra moderna CNC maskiner erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar inom svarvning. Hör av dig till oss och berätta hur vi kan stå till tjänst för dig!